Q&A

Dlaczego potrzebna jest konsultacja przed wierceniem studni?
Pierwszym etapem konsultacji jest ustalenie położenia żył wodnych na posesji klienta przez wykwalifikowanego różdżkarza. Pozwala to określić miejsce przyszłego wiercenia oraz przybliżoną głębokość. Na podstawie tych informacji dobiera się sprzęt i odpowiednią metodę wiercenia. Podczas konsultacji ustala się możliwości wjazdowe maszyny i jej rozmieszczenia podczas wiercenia. Omawia się również wstępne terminy realizacji i ewentualne dalsze kroki po wykonaniu studni.
Kiedy stosuje się wiercenie metodą ręczną, a kiedy metodą maszynową?
Wiercenie metodą ręczną stosuje się w przypadku braku możliwości wjazdu wiertnicy na posesje ze względu na brak miejsca, przeszkody terenowe bądź niespoistość gruntu. Wierceniem metodą ręczną wykonuje się odwiert o mniejszej głębokości.

Wiercenie metodą maszynową umożliwia wykonanie głębokiego odwiertu, który pozwala na pobieranie wody z wydajnego źródła głębinowego. Wody głębinowe charakteryzują się lepszymi parametrami fizyczno-chemicznymi i nie są zależne od poziomu wód gruntowych.
Jaki jest czas oczekiwania na wiercenie studni / montaż?
Czas oczekiwania może się różnić w zależności od sezonu. W okresie wiosenno-letnim terminy na wiercenie mogą sięgać nawet do 3 miesięcy. Okres jesienno-zimowy to czas oczekiwania rzędu kilku tygodni w zależności od warunków pogodowych. Chęć wiercenia warto zgłosić jak najwcześniej co pozwala najdogodniej dopasować termin wiercenia względem potrzeb inwestora.

Montaż przyłącza do budynku z kręgami to czas oczekiwania rzędu kilku tygodni. Natomiast montaże w celach ogrodowych, do nawodnienia i budowlane są ustalane indywidualnie w zależności od obłożenia pracą zespołu serwisowego. W okresie jesienno-zimowym czas oczekiwania na montaż jest znacząco krótszy.
Ile trwa wiercenie studni? Ile trwa montaż?
Wiercenie metodą maszynową zawsze odbywa się w ciągu jednego dnia roboczego. Zazwyczaj trwa to od rana do godzin popołudniowych.

Wiercenie metodą ręczną może trwać nawet do dwóch dni roboczych w zależności od głębokości studni i rodzaju gruntu.

Montaż w celach ogrodowych trwa od 3-5 godzin. Montaż przyłącza do budynku z kręgami trwa jeden dzień roboczy.
Jaką metodą wiercimy?
Studnie głębinowe przy użyciu wiertnicy wykonujemy metodą na płuczkę (wodą pod wysokim ciśnieniem). Charakterystyczną cechą naszych wierceń jest samowystarczalność w zakresie dostępu do wody i prądu. Znaczne ilości wody potrzebne do przeprowadzenia wiercenia dostarczamy drugim samochodem, wyposażonym również w agregat prądotwórczy. Bardzo dużą zaletą naszego odwiertu jest używanie specjalnie skonstruowanego basenu na płuczkę wyłożonego wytrzymałą folią. Metoda ta pozwala uniknąć wykonywania wykopów koparką pod dół płuczkowy, tym samym niszczenia powierzchni działki inwestora. Po wykonaniu studni urobek pozostaje na foli, co pozwala na łatwiejsze usunięcie pozostałości po wierceniu. Jest to szczególnie cenione przez inwestorów, którym zależy na nieinwazyjności i czystości. Odpowiednio szybko usunięty urobek nie pozostawia na posesji śladów po wykonaniu usługi.

Studnie ręczne wykonujemy przy użyciu trójnogu z wyciągarką linową. Zaletą tego sposobu wiercenia jest niewielki rozmiar zestawu, który można wykorzystać na małych zabudowanych posesjach. Jest to stosunkowo prosta metoda umożliwiająca wykonywanie studni do 12 metrów, głównie do celów nawodnieniowych. Po wierceniu pozostaje nieduża ilość urobku. Potrzebną do wiercenia wodę i prąd posiadamy we własnym zakresie.
Czym jest urobek?
Urobek czyli zwierciny jest to pozostałość po wykonaniu studni, różni się on składem w zależności od rodzaju przewierconych warstw gruntu. Składa się głównie z gliny, piasku i żwiru. W zależności od głębokości odwiertu może go być od kilkuset kilogramów do 4 ton. Likwidacja urobku znajduje się w gestii inwestora. Wiertnica nie posiada możliwości załadunku oraz przewożenia urobku.
Co to jest negatyw?
Negatyw jest to odwiert który swoją wydajnością nie jest w stanie spełnić podstawowego zapotrzebowania na wodę w celach przewidzianych przez klienta. Różnorodne ukształtowanie geologiczne gruntu sprawia, że metody radiestezyjne i radarowe podają wyniki przybliżone, obarczone możliwością błędu. Nawet odwierty wykonywane blisko siebie mogą różnić się głębokością i mięsistością warstwy wodonośnej.
Dlaczego woda po wierceniu może być mętna?
W procesie wiercenia metodą ciśnieniową podrywane są z warstw przejściowych drobne frakcje i pyły, które mieszają się z wodą. Jest to efekt tymczasowy, który ustępuje po przepompowaniu studni w czasie od kilku minut do kilku godzin.
Czy w studni jest filtr?
Niezależnie od wybranej metody wiercenia w każdej naszej studni znajduje się profesjonalnie wykonany filtr studniarski. Umieszczony jest w warstwie wodonośnej i może mieć długość od kilku do kilkunastu metrów w zależności od mięsistości warstwy. Stosujemy trzy różne rodzaje filtrów o różnej gęstości splotów siatek studniarskich dopasowanych indywidualnie do grubości frakcji występującej w warstwie. Dodatkowym stopniem filtracyjnym jest obsypka studniarska odpowiedniej granulacji, którą w całości obsypujemy nasze filtry.
Co to jest pompowanie pomiarowe?
Po wykonaniu odwiertu najważniejszą czynnością jest wykonanie pompowania pomiarowego. Pozwala ono ustalić wydajność studni oraz głębokość lustra statycznego i dynamicznego wody. Na tej podstawie studniarz jest w stanie dobrać odpowiednią pompę do potrzeb klienta. Pompowanie pomiarowe umożliwia również przepompowanie i wyklarowanie się studni. Pod koniec tego etapu można pobrać wodę do badań fizyko-chemicznych.
Jak szybko po wierceniu można robić montaż?
Zwyczajowo należy odczekać od kilku do kilkunastu dni po wierceniu w zależności od głębokości studni i rodzaju gleby. Ten czas pozwala na ponowne zagęszczenie się gruntu w okolicy odwiertu. W przypadku płytkich studni montaż można wykonać na następny dzień.
Jak dobrać pompę do studni?
Po pompowaniu pomiarowym studniarz dobiera pompę indywidualnie do potrzeb klienta. W doborze uwzględnia się zapotrzebowanie na wodę, przeznaczenie przyszłej instalacji, a w celach nawodnieniowych bierze się również pod uwagę powierzchnie podlewanego terenu. Dobrze dobrana pompa głębinowa pozwala na ciągłe korzystanie z ujęcia wody przez długie lata. Producent standardowo wyposaża pompę w dwa lata gwarancji, natomiast jej żywotność uzależniona jest głównie od jakości wody oraz czasu eksploatacji.
Dlaczego skrzynka do montażu ogrodowego musi wystawać powyżej powierzchni gruntu?
Instalacja umieszczona wewnątrz skrzynki wyposażona jest w urządzenie sterujące pompą, które zawiera elektronikę. Urządzenie wyposażone jest w uszczelnia klasy IP65, mimo to wody gruntowe bądź intensywne opady deszczu mogą powodują zalewanie układu elektrycznego i regularne awarie. Wyniesienie skrzynki ponad powierzchnie gruntu znacząco minimalizuje awaryjność systemu.
Dlaczego w montażu z przyłączem do budynku wykonuje się obudowę w kręgach?
W budynkach z całorocznym zapotrzebowaniem na wodę instalacja musi być poprowadzona poniżej strefy zamarzania. Przyłącze wodne między studnią, a budynkiem oraz elementy montażu wewnątrz kręgów znajdują się poniżej 1,2 metra od powierzchni gruntu. W montażu z kręgami dostęp do studni i pompy umożliwia montowany właz. Do wyboru w ofercie mamy włazy zwykłe, zbrojone oraz pokrywy okrągłe najazdowe (do 12 ton) lub plastikowe.
Czy wodę ze studni używaną w budynku trzeba uzdatniać?
Dokładne parametry wody określa badanie fizyko-chemiczne i na jego podstawie dokonuje się decyzji o uzdatnianiu wody i jego stopniu. Woda ze studni używana do celów technicznych bądź ogrodowych nie wymaga oczyszczania. Do użytku wody w budynkach mieszkalnych zazwyczaj montuje się mniej lub bardziej rozbudowaną stacje uzdatniania.
Serwis, naprawa, konserwacja.
Firma Guttex posiada wyspecjalizowany zespół serwisowy, który jest do dyspozycji naszych klientów. Poza pracami montażowymi wykonujemy wszelkie naprawy naszych systemów. Konserwujemy i przygotowujemy instalacje na okres zimowy. Ekipa serwisowa ma do dyspozycji wszechstronnie wyposażonego i przygotowanego busa do prac w terenie. Awarie należy zgłaszać przez biuro Guttex, które wyznaczy najszybszy czas realizacji. Konieczności napraw w domach jednorodzinnych, firmach i gospodarstwach bez dostępu do wody miejskiej wykonujemy w pierwszej kolejności. Cena usługi uzależniona jest od odległości od klienta, zakresu prac i użytych materiałów/urządzeń. Firma Guttex bierze odpowiedzialność i daje gwarancje wyłącznie na wykonywane przez nas i nie przerabiane instalacje.
image000001(9)