Realizacje

Realizacje

Urząd Miejski Miasta Wrocław
Wykonanie pełnego uzbrojenia Cmentarza przy ul. Kiełczowskiej w sieć wodną i studnie głębinowe. Wykonanie ręcznych ujęć wodnych na terenie Cmentarza przy ul. Jerzmanowskiej

Urząd Melioracji Miejskiej przy ul. Traugutta
Wykonanie remontów, modernizacji, ujęć wodnych na terenie Miasta Wrocławia. Renowacja studni publicznych okopowych oraz modernizacja ujęć wierconych z osprzętem i urządzeniami w budynkach miejskich.

Jednostka Wojskowa przy ul. Granicznej
Renowacja studni i pompy głębinowej w Pietrzykowicach

Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Pełna konserwacja ujęć wodnych, hydroforni, studni głębinowych na wszystkich Cmentarzach.
Wykonanie nowych studni i renowacja już istniejących, łącznie z utrzymaniem sieci wodociągowych.

Wojewódzki Zarząd Ogrodów Działkowych
Wykonanie studni głębinowych, hydroforni i ujęć wodnych. Serwis.